** รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
          - ประกาศรับสมัคร